Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképesség Kutatás

Skip to content

Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképesség KutatásA kutatásról...

admin, szo, 2006-02-18 21:28


Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás

A Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás az Európai Unió által támogatott Európa Terv keretében valósul meg. A pályázat a ROP 3.3 "A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése" című kiírásra lett benyújtva. A projekt 2005. júniusában kezdődött és 2 évig tartott. Végrehajtását a négy támogatásban részesülő partner, és számos közreműködő valamint egyéb partner együttműködése segítette:

Főtámogatott:

Támogatásban részesülő partnerek:

Egyéb partnerek:

Projektünk célja, hogy 14 partnerünk bevonásával egy, a Dél-dunántúli régió egészét felölelő versenyképességi kutatást hajtsunk végre. A KSH adatai szerint ugyanis a régió versenyképességi szempontból az utolsók között szerepel. Ez a kutatás a régió elmaradottságának okait tárja fel, valamint a kilábalás és a hosszú távú felzárkózás lehetőségét teremti meg.

A kutatás eredményeképpen a helyi gazdasági jellegű felsőoktatást kívánjuk fejleszteni annak érdekében, hogy - a bolognai folyamat során a közeljövőben nagy változásokon átesve - a foglalkoztatói igényeket sokkal inkább kielégítő tudást adjon a felsőoktatási hallgatók birtokába.

A projekt célcsoportjai

A projekt végrehajtása során ajánlásokat fogalmazunk meg a Pécsi Tudományegyetem számára. Az ajánlások alapján az egyetem módosíthatja tananyagát, vagy kiegészítheti azt. Az egyetemeken képzések változtatása a Bolognai folyamat egyébként is napirenden van, így jelen helyzetben könnyebb változtatni - hiszen ez amúgy is szükséges. A javaslatok olyan elemeket fognak tartalmazni, melyek a képzés gyakorlati hasznát növelik - tehát egyben javítják a jövendőbeli foglalkoztatók versenyképességét.

A hosszú távú fenntarthatóság jegyében a jelenleg elérhető legmodernebb infrastrukturális háttere kívánunk támaszkodni: az Internetre. Egy internetes kutatási portál kívánja összefogni a kutatás információt, biztosítani a résztvevők közti gyors és hatékony kapcsolattartást és segíteni a kutatás munkáját. Természetesen gondolva a technológia hátrányaira és nem teljes körű elterjedtségére, hagyományos konferenciákat, fórumokat, workshopokat, szimpóziumokat is kívánunk rendezni, és a kutatási eredményeket papír alapon (hírlevelek, könyv) és digitális adathordozó (DVD-ROM) segítségével is megjelentetjük. A kutatás lezárultával a kifejlesztett kutatási portálon - terveink szerint - a kutatás részei vagy akár annak egésze megismételhető lesz, mivel a kutatás teljes módszertani anyagát valamint a kutatási dokumentumokat a kutatás iránt érdeklődő tudományos szakemberek számára elérhetővé kívánjuk tenni.

Biztosak vagyunk benne, hogy a kutatás magas szintű és szakmailag hozzáértő lebonyolításával olyan többletértéket tudnánk biztosítani a régió számára, mely a versenyképesség növelésén keresztül nemcsak megalapozná a további fejlődést, de elősegítené a felsőoktatás hasznosságának növelését, mely így hosszú távon fenntartható fejlődést biztosítana a Dél-Dunántúli Régió egésze számára.

A kutatási szakportál rövid ismertetése

A versenyképességi kutatás hosszú távú fenntartása érdekében olyan informatikai rendszert kívánunk kifejleszteni, mely lehetőséget biztosít a régió gazdasági-kutatóállományának összefogására, a régióban hosszabb távon végrehajtandó gazdasági - elsősorban versenyképességi - témájú kutatások hatékony támogatására.

A kifejlesztendő kutatási szakportál kettős céllal rendelkezik:

 • A kutatásban résztvevők munkájának támogatása, valamint a kutatói csoportok koordinálása, munkájuk összehangolása, szakmai együttműködés stimulálása
 • A kutatás által érintett egyéb csoportok részletes informálása, a kutatás eredményeinek továbbadása, azok népszerűsítése a közvélemény valamint a vállalatok körében

Ennek megfelelően a kutatási szakportál a következő szolgáltatásokat fogja nyújtani:

Kutatástámogató funkciók

Információs funkciók

 • tudás- és kompetencia- térképek
 • csoportmunka támogató funkciók
 • kutatási folyamattámogatás
 • kutatás-módszertani leírások
 • közös kutatási adattár
 • egyéb közösségépítési funkciók
 • sajtószoba, sajtókiszolgálási funkciók
 • tematikus kutatásismertetők
 • nyilvánosságbiztosítási eszközök

...és hogyan is működik ez az oldal??

elemicsapas, cs, 2006-11-02 23:12

NFH logoROP logo
2005-2006 (c) A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.